Kết thúc năm 2013, toàn Tập đoàn đạt 19.200 tỷ đồng doanh thu và 2.010 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 104% và 168% so với kế hoạch đề ra.

Quý 1/2014, HPG ước đạt doanh thu trên 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt khoảng 800 tỷ đồng, trong đó riêng Khu phức hợp Mandarin Garden đóng góp khoảng 200 tỷ đồng; thép Hòa Phát đã tiêu thụ được khoảng hơn 170.000 tấn ở thị trường trong nước và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu phôi thép sang các nước Asean.

Nhóm ngành sản xuất thép và các lĩnh vực liên quan vẫn là mảng sản xuất kinh doanh có đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn, với lần lượt là 79% và 83%. Thép xây dựng của Hòa Phát tiếp tục khẳng định vị thế của mình, tăng trưởng thị phần từ 13,7% năm 2012 lên 15,2% năm 2013, đứng thứ 2 trên thị trường thép xây dựng Việt Nam.

Nhóm ngành sản xuất công nghiệp khác của Tập đoàn với các ngành hàng truyền thống như nội thất, điện lạnh, thiết bị xây dựng ổn định sản xuất và đều vượt kế hoạch được giao. Đối với lĩnh vực bất động sản, doanh thu năm 2013 của mảng này tăng tới 198% so với năm 2012.

Nếu hoàn thành các mục tiêu đề ra, năm nay sẽ là năm đầu tiên Tập đoàn Hòa Phát vượt doanh thu trên 1 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế trên 100 triệu USD./.

Lan Hương