gian

Ảnh minh họa: Đức Việt.

Cụ thể, chuyên ngành Hải quan & Logistics có điểm chuẩn cao nhất là 36,22 điểm (trong đó, điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8,4 điểm). Theo sau là khoa chuyên ngành Phân tích tài chính với điểm chuẩn là 35,63 điểm (môn Toán phải đạt từ 7,6 điểm trở lên). Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý có điểm chuẩn thấp nhất là 26,1 điểm.

điểm
Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2021.

Cách tính điểm xét tuyển Học viện Tài chính như sau: Đối với ngành Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn và các chuyên ngành thuộc Chương trình chất lượng cao: Hải quan & Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển = [(Môn chính x 2) + Môn 2 + Môn 3] + [Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)]× 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân];

Đối với các ngành còn lại: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)./.

Đức Việt