Cụ thể, điểm trúng tuyển của Học viện Tài chính năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, với kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:

Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính theo phương thức xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT như sau:

Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023

Điểm chuẩn trúng tuyển của Học viện Tài chính theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy là từ 20 (quy đổi theo thang điểm 30) trở lên.

Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ sở dữ liệu do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin: https://hvtc.edu.vn hoặc http://kqmb.hust.edu.vn

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 24/8 đến 17h ngày 8/9/2023.

Thí sinh thực hiện nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin Học viện Tài chính từ ngày 24/8 đến 17h ngày 9/9/2023 theo thông báo và hướng dẫn.

Học viện Tài chính sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện, thời gian nhập học trực tiếp dự kiến từ ngày 16/9/2023.