Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp
Quang cảnh lễ bế mạc Hội nghị.
Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị
Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo dự bế mạc Hội nghị.
Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo dự bế mạc Hội nghị
Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị.
Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp
Phiên bế mạc diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.