Theo đó, có 3 địa phương được bổ sung kinh phí, gồm: Nam Định, Bắc Giang và Thừa Thiên- Huế.

Cụ thể số kinh phí mà mỗi địa phương được hỗ trợ như sau: tỉnh Nam Định: 29,031 tỷ đồng (kinh phí hỗ trợ chuyển xếp lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế năm 2014), Bắc Giang: 56,823 tỷ đồng (kinh phí thực hiện năm 2013, 2014) và Thừa Thiên- Huế: 60,809 tỷ đồng (kinh phí cho giáo viên mầm non ngoài biên chế từ năm 2012-2014)./.

Mai Lâm