Trong số các doanh nghiệp có chi trả cổ tức trong tuần này có khá nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao, tỷ lệ chi trả cao nhất là 53,4%. Ngày 7/5 tới đây Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (mã Ck: VDB) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 53,36%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.336 đồng. Thời gian thanh toán 24/5/2024. Với 8,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi gần 46 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Hơn 20 doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (mã Ck: HAX) thông báo ngày 10/5 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chia cổ tức 2023 bằng tiền và nhận cổ phiếu thưởng. Theo đó, HAX sẽ trả cổ tức 2023 bằng tiền với tỷ lệ 3% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Với hơn 93 triệu cổ phiếu lưu hành, ước tính công ty cần chi hơn 28 tỷ đồng cho hoạt động phân phối lợi nhuận này. Thời gian thực hiện dự kiến vào 24/05/2024.

Ngày 13/5 tới đây, Công ty cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết (mã Ck: PTG) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Với hơn 4,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PTG sẽ chi gần 25 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 13/6/2024.

Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã Ck: PDR) cũng vừa thông báo, ngày 13/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, Phát Đạt dự kiến phát hành xấp xỉ 134,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5,5:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 5,5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.../.