Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 677/TTg-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012- 2015, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể như sau:

Bổ sung từ ngân sách trung ương cho tỉnh Lâm Đồng năm 2013 gần 19,7 tỷ đồng, để thực hiện chế độ BHYT năm 2012. Cụ thể, kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo hơn 5,2 tỷ đồng; mua thẻ BHYT cho HSSV gần 15 tỷ đồng.

Tương tự, số tiền hơn 26 tỷ đồng từ NSTW được bổ sung cho NS tỉnh Phú Yên năm 2013, để thực hiện chính sách BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo và HSSV thuộc hộ cận nghèo (từ năm 2009- 2013).

Tạm ứng năm 2013 từ NSTW cho NS tỉnh Điện Biên hơn 1,5 tỷ (khoảng 70% nhu cầu mua thẻ BHYT) để mua thẻ BHYT cho HSSV năm 2013./.

Ngô Huệ