tong cục hai quan

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay, ngành đã ký thỏa thuận phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu với 17 ngân hàng thương mại. Công tác trao đổi thông tin về việc nộp thuế của doanh nghiệp (DN) giữa cơ quan hải quan và Kho bạc Nhà nước được thực hiện 100% giao dịch bằng phương thức điện tử có chữ ký số.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái, số lượng giao dịch nộp thuế vào ngân sách Nhà nước (NSNN) thông qua cổng thanh toán điện tử giữa cơ quan hải quan và các ngân hàng trong những năm qua thường đạt trên 50% số thuế của ngành Hải quan.

Trong 7 tháng năm 2014, số lượng tờ khai thanh toán qua cổng thanh toán điện tử đạt 411.390/917.383, chiếm tỷ lệ gần 45%, tương ứng số thuế thu được là 77.438 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 55% tổng thu thuế xuất nhập khẩu (XNK).

Từ năm 2007, Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn lực hiện đại hóa công tác quản lý thu nộp tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Trọng tâm là việc triển khai thành công dự án hiện đại hóa thu nộp NSNN giữa 4 cơ quan Thuế - Hải quan – Kho bạc – Tài chính và dự án phối hợp thu NSNN giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

"Ngành Hải quan đã không ngừng nỗ lực tiến hành cải cách, hiện đại hóa nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho DN và tăng cường quản lý nhà nước về hải quan. Bên cạnh, việc tăng cường hợp tác hiệu quả hơn với 17 ngân hàng, ngành Hải quan đang tiếp tục hoàn thành thủ tục để ký tiếp với 3 ngân hàng, chuẩn bị triển khai hợp tác với 7 ngân hàng khác..."-ông Nguyễn Dương Thái cho biết thêm.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và trình Bộ Tài chính phê duyệt dự thảo Thông tư quy định việc nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa XK, NK.

Theo Dự thảo Thông tư này, Tổng cục Hải quan sẽ được ký kết hợp tác với các ngân hàng thương mại đủ điều kiện, về cơ bản sẽ ký với khoảng 60 ngân hàng.

Dự thảo Thông tư cũng sẽ cho phép DN thông quan hàng hóa ngay khi thực hiện nộp nghĩa vụ thuế và còn được hạch toán kế toán và trừ nợ ngay khi nhận được chứng từ điện tử của ngân hàng.

Tần suất trao đổi thông tin thu nộp ngân sách giữa Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước sẽ được tăng lên từ 1 tiếng/lần lên 15 phút/lần và tiến tới trao đổi trực tuyến./.

Hải Anh