Theo thông tin từ HOSE, ngày 4/8/2022, HOSE đã có báo cáo về việc triển khai chính thức giao dịch lô lẻ gửi Sở GDCK Việt Nam (VNX); đồng thời, tại báo cáo này, HOSE đã có đề xuất về ngày chính thức áp dụng giao dịch lô lẻ là ngày 12/9/2022.

Cũng theo thông tin từ HOSE, để thực hiện truyền thông giao dịch lô lẻ trước ngày áp dụng chính thức là 7 ngày và chính thức áp dụng phải là thứ hai (nhằm cài đặt hệ thống, thử nghiệm lần cuối vào cuối tuần); đồng thời, ngày 29/8, các công ty chứng khoán cũng đang bận triển khai thay đổi chu kỳ thanh toán. Do vậy, HOSE đề xuất thay đổi ngày chính thức áp dụng giao dịch lô lẻ là ngày thứ hai, 12/9/2022.

HOSE sẽ áp dụng giao dịch lô lẻ từ ngày 12/9
HOSE sẽ chính thức áp dụng giao dịch lô lẻ từ ngày 12/9. Ảnh: Minh họa.
Cùng với việc áp dụng rút ngắn chu kỳ thanh toán xuống T+2 kể từ ngày 29/8, thì việc giao dịch lô lẻ khi được triển khai chính thức cũng sẽ góp phần gia tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán.

Theo kế hoạch của HOSE, sở sẽ thông báo toàn thị trường và truyền thông về ngày áp dụng chính thức; thông báo kế hoạch thử nghiệm trước ngày áp dụng chính thức cho các công ty chứng khoán, hãng tin là ngày 5/9/2022. Tiếp đó, ngày 9/9/2022 sẽ bàn giao phiên bản giao dịch lô lẻ lên hệ thống giao dịch chính của HOSE. Ngày 10/9/2022, sẽ thử nghiệm lần cuối trước ngày áp dụng chính thức với các công ty chứng khoán, hãng tin; sau đó ngày 12/9 sẽ áp dụng chính thức.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận cho VNX ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của VNX.

Theo thông tin của phóng viên TBTCVN, ban lãnh đạo VNX cũng đã đồng ý với phương án theo báo cáo của HOSE, trong đó, chấp thuận cho việc HOSE sẽ chính thức áp dụng giao dịch lô lẻ từ ngày 12/9/2022 như kế hoạch. Đồng thời, đại diện VNX cũng cho biết, Sở sẽ sớm hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết để đảm bảo việc HOSE triển khai giao dịch lô lẻ theo đúng kế hoạch./.