HOSE cho biết, cổ phiếu C32 của Công ty cổ phần CIC39, cổ phiếu FCN của Công ty cổ phần FECON và cổ phiếu FIT của Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm.

HOSE vừa cắt margin thêm 11 mã cổ phiếu
Tính đến hiện tại, danh sách cổ phiếu bị cắt margin của HOSE là 104 mã

8 mã còn lại như cổ phiếu C47 của Công ty cổ phần Xây dựng 47, cổ phiếu CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, cổ phiếu HU1 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, cổ phiếu ICT của Công ty cổ phần viễn thông - Tin học Bưu điện, cổ phiếu KPF của công ty cổ phần đầu tư tài sản Koji, cổ phiếu PSH của Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, cổ phiếu PTB của Công ty cổ phần Phú Tài và cổ phiếu TLD của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long bị cắt margin là do BCTC hợp nhất năm 2023 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Tính đến hiện tại, danh sách cổ phiếu bị cắt margin của HOSE là 104 mã. Trong đó, có các cổ phiếu quen thuộc như HBC của CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, DAG của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á, HVN của Vietnam Airlines, ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, NVL của Novaland, QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai…

Theo đó, các lý do cắt margin đối với những mã cổ phiếu kể trên được HOSE đưa ra như lỗ kiểm toán bán niên 2023, báo cáo tài chính bán niên 2023 có ý kiến của đơn vị kiểm toán, chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch/chứng khoán có khả năng bị hủy niêm yết…/.