Theo đó, quý IV/2020, HRT đạt doanh thu 469,1 tỷ đồng, giảm 21,7% so với con số 599,4 tỷ đồng của quý IV/2019. Lợi nhuận trước thuế âm 54,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 12,56 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020 HRT đạt doanh thu 1.944 tỷ đồng, giảm 24,2% so với con số 2.563 tỷ đồng của năm 2019, lợi nhuận sau thuế âm 194,9 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lãi 13,8 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình, HRT cho biết nguyên nhân chủ yếu do dịch Covid-19 làm giảm doanh thu vận tải hành khách, ngoài ra chi trợ cấp thôi việc năm 2020 cũng tăng 4,2 tỷ đồng so với năm 2019. Bên cạnh đó một số chi phí năm 2020 lại tăng so với 2019, ví dụ như chi phí khấu hao tài sản cố định tăng 10,6 tỷ đồng (do năm 2020 nhu cầu vận tải giảm nhưng HRT lại triển khai dự án nâng cấp cải tạo 45 toa xe khách), chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định tăng 574 triệu đồng, chi phí sửa chữa nhỏ toa xe tăng 2 tỷ đồng./.

Hồng Quyên