Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) vừa có văn bản nhắc nhở các công ty niêm yết là công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2013. Theo quy định hiện hành, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin về báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý. Tuy nhiên, tính đến cuối ngày 16/8 HSX vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý 2 của 12 công ty. Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin về báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý. Ảnh TL minh họa Các công ty có trong danh sách chậm nộp báo cáo tài chính bị HSX nhắc nhở gồm: Công ty cổ phần Gò Đằng (AGD); Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (BMI); Công ty cổ phần Beton 6 (BT6); Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh vật tư (CNT); Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường thuận IDICO (CTI); Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật (JVC); Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB); Công ty cổ phần Nhà Việt Nam(NVN); Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV); Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn (SBC); Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT); Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Trong số 12 đơn vị này chỉ có 2 công ty là SAV và SSI là có công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2013 đang chờ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. Đồng thời, HSX yêu cầu các công ty trên khẩn trương công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2013 theo đúng quy định kèm theo công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin./.

Hồng Quyên