Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 2 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 950 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,85-8,65%/năm. Kết quả, huy động thành công 300 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,9%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/3/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 850 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,80-8,23%/năm. Kết quả, huy động được 50 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,80%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/3/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 3.251,83 tỷ đồng./.

D.T