Theo đó, sản phẩm bị điều tra là tôn màu có mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 7212.40.20.00. Nguyên đơn là Công ty PT NS BlueScope Indonesia, khởi xướng từ ngày 23/12/2016.

Giai đoạn điều tra bán phá giá từ tháng 7/2015 – 6/2016. Vụ việc sẽ được tiến hành điều tra trong vòng 12 tháng (có thể gia hạn thành 18 tháng nếu cần thiết).

Được biết, theo số liệu trong Thông báo của KADI, tổng lượng nhập khẩu vào Indonesia là 224,120 tấn. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196,191 tấn, chiếm 87,5%.

Trong thông báo, KADI cho biết sẽ tiến hành khởi xướng điều tra đối với các bên liên quan đã được cơ quan này biết đến. Đối với tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu khẩu, KADI đề nghị các công ty này gửi đăng ký tham gia bên liên quan bằng văn bản, trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra tới KADI./.

Tố Uyên