Theo đó, sản phẩm bị điều tra của Việt Nam là tủ đựng dụng cụ (tool chests and cabinets) có mã HS: 9403.20.0030, 9403.20.0026 và 7326.90.3500.

Nguyên đơn cáo buộc rằng sản phẩm bị điều tra được xuất khẩu sang Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị thông thường và việc bán phá giá đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất Hoa Kỳ qua việc kìm giá, ép giá, suy giảm lợi nhuận, sụt giảm khối lượng bán hàng, suy giảm thị phần, suy giảm số lượng việc làm và làm giảm công suất sử dụng.

Trong đơn, biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam: 58,2% (nguyên đơn sử dụng nước thay thế là Indonesia); Đối với Trung Quốc, biên độ phá giá cáo buộc là 167,5%.

DOC cũng cho biết, theo quy định, DOC sẽ có 20 ngày để xem xét đơn kiện trước khi đưa ra quyết định khởi xướng điều tra, dự kiến vào ngày 1/5/2017./.

Tố Uyên