thép cán không hợp kim

Sản phẩm thép cán không hợp kim. Ảnh minh họa

Ngày 18/1/2017, Uỷ ban Tự vệ Indonesia (KPPI) đã đăng Công báo thông báo tiến hành khởi xướng điều tra gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cán không hợp kim có mã HS: 7210.61.11.00.

Trước đó, ngày 22/07/2014, Indonesia đã ban hành quyết định số 137.1/PMK.011/2014 áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm nói trên trong vòng 3 năm. Cụ thể: từ 22/7/2014 -21/7/2015: mức thuế là Rp 4.998.784/tấn; từ 22/7/2015 – 21/7/2016: mức thuế là Rp 4.314.161/tấn; từ 22/7/2016 – 21/7/2017: mức thuế là Rp 3.629.538/tấn.

KPPI cho biết các bên liên quan mong muốn tham gia vụ việc cần đăng ký trong thời gian tối đa là 15 ngày kể từ ngày đăng công báo này./.

Tố Uyên