6 loại vaccine phòng COVID-19 được phê duyệt có điều kiện tại việt nam
6 loại vaccine phòng COVID-19 được phê duyệt có điều kiện tại việt nam

Đến nay, Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện tổng cộng 6 loại vaccine phòng COVID-19./.

TTXVN