Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất

TTXVN