Bước tiến trong đổi mới quản trị Quốc gia
Bước tiến trong đổi mới quản trị Quốc gia

Hai hệ thống này sẽ chính thức hoạt động từ 1/7/2021 và sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử và phục vụ nhân dân./.

TTXVN