Các “trùm” công nghệ kiếm được bao nhiêu USD mỗi phút?

TTXVN