CPI tháng 4/2021 giảm 0,04%
CPI tháng 4/2021 giảm 0,04%

TTXVN