Covid-19
Covid-19
Covid-19

Sẽ có khoảng 15.000 điểm tiêm chủng với đủ nhân lực, thiết bị sẽ được đưa lên "bản đồ" tiêm chủng. Bản đồ này công khai tới toàn dân về quy trình tiêm chủng, số liều vắc xin đã sử dụng, số người được tiêm chủng..../.

Hanoimoi.com.vn