Hoạt động của hai trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh
Hoạt động của hai trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh
Hoạt động của hai trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh
Hoạt động của hai trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh

Đó là Bệnh viện Hồi sức Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh và Khu hồi sức điều trị người bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy./.

TTXVN