Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 13
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 13
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 13

TTXVN