Hơn 3.600 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 tháng năm 2021
Hơn 3.600 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 tháng năm 2021

TTXVN