Hơn 8,5 triệu liều vaccine đã được tiêm tại TP. Hồ Chí Minh
Hơn 8,5 triệu liều vaccine đã được tiêm tại TP. Hồ Chí Minh
Hơn 8,5 triệu liều vaccine đã được tiêm tại TP. Hồ Chí Minh
Hơn 8,5 triệu liều vaccine đã được tiêm tại TP. Hồ Chí Minh

Gggp.org.vn