Một số chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh
Một số chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

TTXVN