Người nhập cảnh Hà Nội sẽ cách ly tập trung y tế trong 7 ngày
Người nhập cảnh Hà Nội sẽ cách ly tập trung y tế trong 7 ngày

Khi người nhập cảnh Hà Nội đủ điều kiện cách ly y tế 7 ngày, thì trong quá trình di chuyển từ cửa khẩu về cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly tập trung về nơi lưu trú phải luôn thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, luôn bật và sử dụng ứng dụng Bluezone./.

Vietnamplus.vn