Nhiều nước đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em
Nhiều nước đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em
Nhiều nước đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

TTXVN