Nỗ lực thực hiện công tác ngoại giao vắc - xin
Nỗ lực thực hiện công tác ngoại giao vắc - xin

TTXVN