Yêu cầu phòng dịch Covid-19 tại Hà Nội đối với vận tải hành khách và hàng hóa
Yêu cầu phòng dịch Covid-19 tại Hà Nội đối với vận tải hành khách và hàng hóa

Phương tiện vận chuyển hành khách công cộng giảm 50% công suất hoạt động và 50% số ghế./.

Hanoimoi.com.vn