Infographics: Giãn chu kỳ kiểm định xe, miễn lần đầu với ô tô mới