Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng
Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng

TTXVN