Khởi tố bị can Nguyễn Đức Chung vụ chế phẩm Redoxy 3C xử lý nước hồ
Khởi tố bị can Nguyễn Đức Chung vụ chế phẩm Redoxy 3C xử lý nước hồ

TTXVN