Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 262 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 262 tỷ USD

TTXVN