Kinh tế phát triển nhanh và bền vững sau 35 năm đổi mới
Kinh tế phát triển nhanh và bền vững sau 35 năm đổi mới
Kinh tế phát triển nhanh và bền vững sau 35 năm đổi mới

TTXVN