Infographics: Thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2022