Theo quy định, nguyên tắc xác định trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp xác định trị giá hải quan và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá hải quan. Việc xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng...

Trị giá hải quan đối với hàng hóa có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế là trị giá khai báo tại thời điểm nhập khẩu. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá và phù hợp với thực tế hàng hóa.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu có trách nhiệm quản lý và theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật trên hệ thống sổ kế toán theo các quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan cho rằng, Công ty đề nghị được áp dụng đơn giá trung bình của nguyên liệu nhập khẩu mua từ khi công ty thành lập (năm 2019) đến hiện tại để tính nộp thuế đối với những tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ các quy định hiện hành để thực hiện kê khai trị giá hải quan theo đúng quy định.

Trường hợp vẫn còn vướng mắc, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.