Kết quả đấu giá biển số xe ngày 8/11: Giá trúng tiếp tục giảm sâu

Kết quả phiên đấu giá buổi sáng

Khung giờ từ 8h - 9h :

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 909.89

80.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 863.89

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 831.88

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 818.89

80.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 969.66

50.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 681.79

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 957.77

65.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 560.69

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 509.66

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 608.79

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 601.68

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 789.89

205.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 456.79

420.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 668.69

95.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 611.11

50.000.000 đ

Tỉnh Khánh Hòa

Xe con

79A - 478.79

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Định

Xe con

77A - 285.79

40.000.000 đ

Tỉnh Sóc Trăng

Xe con

83A - 166.69

40.000.000 đ

Tỉnh Tây Ninh

Xe con

70A - 484.88

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Tháp

Xe con

66A - 238.79

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Tháp

Xe con

66A - 232.66

40.000.000 đ

Tỉnh Tây Ninh

Xe con

70A - 455.66

40.000.000 đ

Khung giờ 9h15 – 10h15:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 909.89

80.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 863.89

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 831.88

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 818.89

80.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 969.66

50.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 681.79

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 957.77

65.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 560.69

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 509.66

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 608.79

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 601.68

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 789.89

205.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 456.79

420.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 668.69

95.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 611.11

50.000.000 đ

Tỉnh Khánh Hòa

Xe con

79A - 478.79

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Định

Xe con

77A - 285.79

40.000.000 đ

Tỉnh Sóc Trăng

Xe con

83A - 166.69

40.000.000 đ

Tỉnh Tây Ninh

Xe con

70A - 484.88

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Tháp

Xe con

66A - 238.79

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Tháp

Xe con

66A - 232.66

40.000.000 đ

Tỉnh Tây Ninh

Xe con

70A - 455.66

40.000.000 đ

Khung giờ từ 10h30-11h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 689.86

45.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 681.88

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Bình

Xe con

17A - 388.79

50.000.000 đ

Tỉnh Cao Bằng

Xe tải

11C - 068.86

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 892.89

70.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 982.89

65.000.000 đ

Tỉnh Hải Dương

Xe con

34A - 719.79

50.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 885.79

90.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 786.88

45.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 591.86

70.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 426.26

50.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 499.88

50.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 521.11

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 463.68

40.000.000 đ

Tỉnh Hậu Giang

Xe con

95A - 111.18

40.000.000 đ

Tỉnh Hậu Giang

Xe con

95A - 111.16

40.000.000 đ

Tỉnh Hưng Yên

Xe con

89A - 426.89

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 683.69

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 646.46

40.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 599.88

40.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 599.66

40.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 626.68

40.000.000 đ

Kết quả phiên đấu giá buổi chiều

Khung giờ 13h30 – 14h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Thành phố Đà Nẵng

Xe con

43A - 791.11

40.000.000 đ

Thành phố Đà Nẵng

Xe con

43A - 777.75

50.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe tải

38C - 198.89

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe con

38A - 556.89

40.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 606.86

40.000.000 đ

Tỉnh Đắk Lắk

Xe con

47A - 616.69

40.000.000 đ

Tỉnh Đắk Lắk

Xe con

47A - 612.79

40.000.000 đ

Thành phố Đà Nẵng

Xe con

43A - 799.66

40.000.000 đ

Tỉnh Ninh Bình

Xe con

35A - 367.69

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 687.99

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 962.22

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 229.69

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 985.88

45.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 850.88

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 416.39

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 597.99

155.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 929.79

75.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 880.39

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Nam

Xe con

90A - 218.68

40.000.000 đ

Tỉnh Vĩnh Phúc

Xe con

88A - 638.86

45.000.000 đ

Tỉnh Bình Thuận

Xe con

86A - 268.66

40.000.000 đ

Tỉnh Gia Lai

Xe con

81A - 359.79

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 680.88

45.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 666.78

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 624.68

40.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 739.89

40.000.000 đ

Tỉnh Tây Ninh

Xe con

70A - 477.99

40.000.000 đ

Tỉnh Khánh Hòa

Xe con

79A - 478.88

65.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ngãi

Xe con

76A - 258.88

65.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 378.88

60.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 369.79

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Tháp

Xe con

66A - 235.55

40.000.000 đ

Khung giờ từ 15h – 16h

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Gia Lai

Xe tải

81C - 238.88

40.000.000 đ

Tỉnh Gia Lai

Xe con

81A - 367.99

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Nam

Xe con

92A - 363.89

40.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 725.55

45.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 266.79

40.000.000 đ

Tỉnh Đắk Lắk

Xe con

47A - 618.88

55.000.000 đ

Tỉnh Nam Định

Xe con

18A - 393.89

40.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 158.69

45.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 142.39

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 212.86

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 211.11

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 182.89

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 679.66

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 889.66

120.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 876.66

90.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 611.69

60.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 972.22

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 911.86

55.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 505.66

65.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 444.68

75.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 883.88

440.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 529.86

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 522.86

100.000.000 đ

Khung giờ 8h00 – 9h00: 22/220 biển số được đấu giá thành công, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 200 triệu đồng, 14 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 30K - 456.79 với 420 triệu đồng.

Khung giờ 9h15 – 10h15: 20/220 biển số được đấu giá thành công, 4 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 10 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 30K - 555.66 với 865 triệu đồng.

Khung giờ 10h30 - 11h30: 22/220 biển số được đấu giá thành công, 0 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 12 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 51K - 885.79 với 90 triệu đồng.

Khung giờ 13h30 - 14h30: 32/220 biển số được đấu giá thành công, 1 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 23 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 30K - 597.99 (Hà Nội) với 155 triệu đồng.

Ca đấu giá cuối cùng của phiên ngày 15/11 chính thức khép lại: có 23/241 biển số được đấu giá thành công với mức giá trúng cao nhất là 440 triệu đồng thuộc về biển số 51K - 883.88. Ngoài ra, nhiều biển số đẹp sở hữu mức giá chốt khá "bình dân", có thể kể đến như: 81C - 238.88 (40 triệu đồng), 37K - 212.86 (40 triệu đồng), 37K - 211.11 (40 triệu đồng), 30K - 529.86 (40 triệu đồng),...