Kết quả đấu giá biển số xe ngày 24/11: Lại có thêm biển trúng đấu giá hơn 1 tỷ đồng

Theo Cục Cảnh sát giao thông, phiên đấu giá lần 2 sẽ có sự xuất hiện của 288.668 biển số ô tô tại 63 tỉnh thành, danh sách biển số được đưa ra đấu giá trực tuyến sẽ công bố trên cổng thông tin đấu giá trực tuyến trong thời gian tới.

Kết quả phiên đấu giá buổi sáng

Khung giờ từ 8h30 - 9h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 592.69

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 603.66

50.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 218.88

105.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 227.79

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 777.79

1.060.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 926.86

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 972.79

50.000.000 đ

Thành phố Cần Thơ

Xe con

65A - 388.88

380.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 851.68

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 877.99

240.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 882.86

60.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 486.39

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 496.79

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 532.99

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 538.39

70.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 541.11

40.000.000 đ

Tỉnh Lạng Sơn

Xe con

12A - 216.86

40.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 173.66

40.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 179.69

40.000.000 đ

Tỉnh Tuyên Quang

Xe con

22A - 202.02

55.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 416.88

40.000.000 đ

Tỉnh Long An

Xe con

62A - 368.89

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ngãi

Xe con

76A - 239.79

180.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 626.79

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe tải

98C - 316.66

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Thuận

Xe con

86A - 269.79

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 391.79

65.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 257.89

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 289.98

75.000.000 đ

Thành phố Đà Nẵng

Xe con

43A - 779.89

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 379.88

40.000.000 đ

Khung giờ từ 10h - 11h:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Gia Lai

Xe con

81A - 366.79

50.000.000 đ

Tỉnh Bình Thuận

Xe con

86A - 266.69

50.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe tải

98C - 309.99

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 667.79

40.000.000 đ

Tỉnh Vĩnh Phúc

Xe con

88A - 638.66

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 377.89

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 297.77

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 299.88

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 363.88

70.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 369.96

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 513.88

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 536.99

85.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 945.99

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 798.68

90.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 865.89

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 983.66

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 219.88

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 693.89

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 445.99

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 455.77

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 813.66

40.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 151.66

40.000.000 đ

Tỉnh Nam Định

Xe con

18A - 393.66

40.000.000 đ

Kết quả phiên đấu giá buổi chiều

Khung giờ từ 13h30 - 14h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 285.58

40.000.000 đ

Tỉnh Kiên Giang

Xe con

68A - 287.89

40.000.000 đ

Tỉnh Gia Lai

Xe con

81A - 356.66

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 676.88

55.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 747.47

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 399.66

75.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 268.69

65.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 335.79

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 397.77

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 529.66

55.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 551.69

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 561.86

70.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 961.88

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 222.57

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 780.68

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 926.79

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 981.11

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 996.79

45.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 688.69

55.000.000 đ

Tỉnh Sơn La

Xe con

26A - 181.79

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe khách

29B - 642.22

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe tải

29K - 057.89

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 503.79

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 819.79

40.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 147.68

40.000.000 đ

Tỉnh Phú Thọ

Xe tải

19C - 218.88

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 686.69

55.000.000 đ

Khung giờ từ 15h - 16h:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Hải Dương

Xe con

34A - 695.88

40.000.000 đ

Tỉnh Ninh Bình

Xe con

35A - 363.66

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 993.66

60.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe tải

36C - 444.44

80.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36K - 001.11

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 216.86

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 235.55

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe con

38A - 555.89

50.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe con

38A - 562.89

40.000.000 đ

Tỉnh Đắk Lắk

Xe con

47A - 596.66

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 767.66

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 880.68

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 512.66

55.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 520.66

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 530.39

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 554.99

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 561.11

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 602.88

55.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 792.79

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 823.66

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 823.89

45.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 833.79

40.000.000 đ

Tỉnh Phú Thọ

Xe con

19A - 556.79

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 438.68

0 đ

Tỉnh Hưng Yên

Xe con

89A - 416.89

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Nam

Xe con

92A - 368.89

40.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 728.68

50.000.000 đ

Tỉnh Quảng Bình

Xe con

73A - 306.66

65.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 663.88

55.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 679.68

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Phước

Xe con

93A - 437.79

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 657.89

65.000.000 đ

Tỉnh Tây Ninh

Xe con

70A - 481.88

40.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 706.66

45.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 722.79

70.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 725.79

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 336.39

40.000.000 đ

Thành phố Cần Thơ

Xe con

65A - 386.39

40.000.000 đ

Tỉnh Cà Mau

Xe con

69A - 138.88

40.000.000 đ

Khung giờ 8h30 - 9h30: 31/275 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 5 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, 19 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá cao nhất: 51K - 777.79 với 1,06 tỷ đồng.

Khung giờ 10h00 - 11h00: 23/275 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, không có biển số nào trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, 18 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).

Khung giờ 13h30 - 14h30: 27/275 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, không có biển số nào trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, 19 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).

Khung giờ 15h00 - 16h00: 27/286 biển số được đấu giá thành công, 1 chiếc không ai đấu giá và những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, không có biển số nào trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, 26 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc)./.