cục-thuế-khánh-hòa-456-ok.jpg

Cục Thuế Khánh Hòa đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào rà soát rủi ro trước khi hoàn thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã tiếp nhận 88 hồ sơ đề nghị hoàn thuế, số tiền thuế đề nghị hoàn là trên 735,4 tỷ đồng. Trong đó, có 19 hồ sơ đề nghị hoàn thuế xuất khẩu, số tiền trên 27,1 tỷ đồng; có 63 hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho dự án đầu tư, với số tiền 707,9 tỷ đồng; 4 hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án ODA, số tiền 296 triệu đồng và 2 hồ sơ hoàn cho trường hợp khác, số tiền 65 triệu đồng.

Theo đó, Cục Thuế Khánh Hòa đã giải quyết hoàn cho 31 hồ sơ, số tiền được hoàn là 209,8 tỷ đồng. Trong đó, có 16 hồ sơ đề nghị hoàn thuế xuất khẩu, số tiền trên 25,3 tỷ đồng; có 12 hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho dự án đầu tư với số tiền 184,3 tỷ đồng; 2 hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án ODA, số tiền 203 triệu đồng và 1 hồ sơ hoàn cho trường hợp khác, số tiền 57 triệu đồng.

Ông Trần Minh Chiến – Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, cùng với việc đẩy mạnh hoàn thuế điện tử, công tác khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử cũng được toàn đơn vị chú trọng tuyên truyền để doanh nghiệp (DN) trên địa bàn triển khai thực hiện. Nhờ được chú trọng triển khai, tính đến nay, 100% DN đang hoạt động kinh doanh đã đăng ký thực hiện khai thuế qua mạng; tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử trên tổng số DN đang hoạt động đạt 99,55%.

Song song với đó, Cục Thuế Khánh Hòa cũng đang tăng cường tuyên truyền về lợi ích, thời gian bắt buộc phải chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn tự in sang sử dụng hoá đơn điện tử theo đúng lộ trình của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, bắt đầu từ ngày 1/7/2022./.

Văn Tuấn