hq khanh hoa

Cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong, Cục Hải quan Khánh Hòa giám sát hoạt động nhập khẩu xăng dầu. Ảnh: Hải Anh

Theo Cục Hải quan Khánh Hòa, tính đến tháng 3/2021, số thu ngân sách của đơn vị đạt hơn 542 tỷ đồng, đạt 18% là khả quan, tạo đà cho những tháng tiếp theo.

Nguồn thu của đơn vị chủ yếu từ xăng dầu đạt hơn 337 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 62%/tổng thu; thu từ dự án điện gió, điện mặt trời đạt hơn 117 tỷ đồng, chiếm 22%/tổng thu.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Khánh Hòa tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 theo chỉ thị 215/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, nỗ lực thu đạt chi tiêu được giao là 3.000 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu là 3.350 tỷ đồng./.

Ngọc Linh