Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, thực hiện Chỉ thị số 06/2022 của UBND tỉnh về triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) và HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo lộ trình của Tổng cục Thuế, cục thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế, phòng thanh tra - kiểm tra thực hiện rà soát và đăng ký danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện triển khai trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 406 cơ sở kinh doanh triển khai áp dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 35,74% số lượng.

Khánh Hòa: Trên 400 cơ sở áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Cục Thuế Khánh Hòa tiếp tục rà soát các cơ sở kinh doanh thuộc diện phải triển khai áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền để lập danh sách đôn đốc thực hiện. Ảnh: TL

Để triển khai HĐĐT đáp ứng lộ trình Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế Khánh Hòa tiếp tục rà soát các cơ sở kinh doanh thuộc diện phải triển khai áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền để lập danh sách đôn đốc thực hiện.

Cùng đó, cục thuế cũng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn về các mô hình tích hợp giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền của các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ về HĐĐT để người nộp thuế biết, tham khảo và lựa chọn mô hình, đơn vị cung cấp dịch vụ về HĐĐT phù hợp.

Đồng thời, Cục Thuế Khánh Hòa cũng chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở của người nộp thuế có khó khăn trong chuyển đổi hệ thống để áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; có chính sách phù hợp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền…/.