hcm

Phim phát sóng tập đầu tiên vào 20 giờ 10 phút, ngày 6/5/2020 trên kênh VTV1.

Bộ phim gồm 4 tập, lần lượt mang chủ đề: “Khát vọng độc lập”, “Khát vọng một Đảng - Đạo đức văn minh”, “Khát vọng đại đoàn kết dân tộc” và “Khát vọng hùng cường”.

Mỗi tập phim là câu chuyện được làm mới từ chất liệu cũ, hình ảnh đồ họa đan xen tư liệu quý làm nổi bật ý nghĩa di chúc thiêng liêng và tư tưởng Hồ Chí Minh với thời đại. Ê kíp thực hiện đã tìm và lựa chọn nhiều nhân vật cụ thể, gắn với từng câu chuyện sinh động về Bác. Trong phim, 10 giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu am hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác sẽ cùng phân tích những thành quả và khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý nữa của phim là những câu chuyện mang tính thời sự như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được áp dụng vào thời đại như thế nào, tư tưởng đại đoàn kết của Người đã được vận dụng tạo nên sức mạnh cho dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ra sao cũng được đan cài khéo léo trong 4 tập phim.

Phim phát sóng tập đầu tiên vào 20 giờ 10 phút, ngày 6/5/2020 trên kênh VTV1./.

Theo dangcongsan.vn