Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 12/2023
Ảnh minh họa.

Tiếp đến là tỷ giá hạch toán giữa VND với một số ngoại tệ khác trong tháng 12/2023 như sau:

1 EURO (Đồng tiền chung châu Âu) = 25.790 VND

1 GBP (Bảng Anh) = 29.618 VND

1 AUD (Đô la Úc) = 15.463 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 160 VND

1 HKD (Đôla Hồng Kông) = 3.072 VND

1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.311VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.