Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội cho biết, để thực hiện giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công, thành phố đã quyết liệt đôn đốc, đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, tập trung rà soát từng dự án để phân tích tiến độ, các vấn đề phát sinh…

Thành phố đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cam kết bằng văn bản với UBND thành phố về tỷ lệ giải ngân và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu không đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo cam kết.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Bố trí cán bộ làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
Công chức KBNN làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, giá nguyên, vật liệu, cước phí vận chuyển hàng hóa tăng cao; máy móc, thiết bị nhập khẩu bị đội giá… đã ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án nên việc giải ngân vốn đã bị chậm lại.

Hơn nữa, việc chuẩn bị đầu tư của một số dự án chưa tốt, nên đã phát sinh một số hạng mục, chi phí dẫn đến phải điều chỉnh dự án. Cùng với đó là sự thiếu quyết liệt, cố gắng của một số cơ quan, đơn vị trong giải ngân vốn đầu tư.

Riêng các dự án sử dụng vốn ODA, việc chuẩn bị đầu tư đều chưa bảo đảm tiến độ, có dự án đủ điều kiện bố trí vốn nhưng kế hoạch vốn chưa kịp thời, thiếu linh hoạt.

Để chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023, TP. Hà Nội sẽ rà soát, bảo đảm bố trí vốn theo các quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp với mục tiêu, định hướng đầu tư, thứ tự ưu tiên. Trong đó, tập trung bố trí vốn hoàn thành các dự án chuyển tiếp, công trình trọng điểm, dự án dân sinh, dự án có khả năng hấp thụ vốn và giải ngân tốt; không bố trí vốn cho các dự án mới khi chưa bảo đảm thủ tục đầu tư, khởi công theo quy định.

Kế hoạch đặt ra ngay từ đầu năm của Hà Nội là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ trên 80% đến trên 90% kế hoạch vốn được giao, trong khi chỉ còn gần 1 tháng nữa là hết năm. Do đó, TP. Hà Nội đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Về phía KBNN Hà Nội, ông Nguyễn Hải Hà - Phó Giám đốc đơn vị, cho biết xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, nên KBNN Hà Nội đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị đủ lượng vốn để kịp thời thanh toán cho các nhà thầu theo đúng chế độ để bảo đảm vốn thi công công trình.

KBNN Hà Nội cũng đã yêu cầu các kho bạc quận, huyện, thị xã không được để hồ sơ tồn đọng tại kho bạc mà không có lý do, bảo đảm giải ngân vốn cho 100% hồ sơ đủ điều kiện thanh toán.

Cùng với đó, các đơn vị kho bạc phải phối hợp thường xuyên với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời UBND thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân; chủ động nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch vốn kéo dài của từng dự án, nhất là với những dự án, công trình trọng điểm.

Đặc biệt, Phó Giám đốc KBNN Nhà nước Hà Nội cho biết, với khối lượng công việc, cũng như số vốn còn phải thanh toán cuối năm rất lớn, vì thế KBNN Hà Nội đã bố trí cán bộ, công chức làm thêm giờ để bảo đảm thanh toán kịp thời./.