Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước Nam Định, tính đến hết tháng 10 vừa qua, đơn vị đã thu hồi được trên 474,7 tỷ đồng tạm ứng vốn đầu tư của các dự án, công trình trên toàn tỉnh. Hiện số dư tạm ứng tại Kho bạc Nhà nước Nam Định đến ngày 31/10/2021 còn trên 1.016, 5 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước Nam Định quyết liệt thu hồi tạm ứng vốn đầu tư
Kho bạc Nhà nước Nam Định quyết liệt thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Kết quả này cho thấy, Kho bạc Nhà nước Nam Định luôn chấp hành nghiêm các quy định về quản lý vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng. Thường xuyên theo dõi tình hình tạm ứng của các công trình, dự án; thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại các khoản tạm ứng để có biện pháp đôn đốc chủ đầu tư (Ban quản lý dự án).

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Nam Định luôn tổng hợp số dư tạm ứng vốn đầu tư gửi UBND các cấp, cơ quan tài chính đồng cấp để nắm bắt và có biện pháp chỉ đạo kịp thời các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã phối hợp kịp thời với các chủ đầu tư (Ban QLDA) thu hồi tạm ứng nhiều dự án lớn như: Dự án Xây dựng Khu đô thị mới phía Nam sông Đào thành phố Nam Định với số tiền trên 27 tỷ đồng; dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+050 đê Hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định với số tiền gần 34 tỷ đồng; dự án Xây dựng tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với số tiền trên 190 tỷ đồng. Thực hiện thu hồi một số dự án quá hạn nhiều năm như: Dự án Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số tiền 321 triệu đồng; dự án Nâng cấp khẩn cấp một số đoạn đê kè xung yếu thuộc tuyến đê biển tỉnh Nam Định, số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước Nam Định, hiện trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn còn 13 dự án dư tạm ứng quá hạn nhiều năm với số tiền trên 8,4 tỷ đồng.

Đây là những dự án thực sự khó khăn trong công tác thu hồi vốn tạm ứng đối với Kho bạc Nhà nước Nam Định vì các chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm các quy định về trách nhiệm của mình trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư. Theo đó, Kho bạc Nhà nước Nam Định đang đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để thanh toán thu hồi vốn tạm ứng hoặc nộp trả ngân sách đối với các dự án dư tạm ứng quá hạn nêu trên./.