Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An cho biết, để kịp thời đưa các khoản thu về cho ngân sách, trong năm 2023, KBNN Nghệ An đã cải tiến mạnh mẽ công tác thu ngân sách. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với cơ quan thu (Thuế, Hải quan) và 8 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh giao về dự toán thu, chi NSNN và phương án phân bổ ngân sách của UBND tỉnh.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An thu, chi ngân sách đảm bảo an toàn

Công chức KBNN Nghệ An đang thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: CTV

Kết quả thu NSNN năm 2023 của tỉnh Nghệ An là 21.259 tỷ đồng, đạt trên 134% so với kế hoạch (kế hoạch là 15.836 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa 19.981 tỷ đồng, đạt gần 137% kế hoạch; thu thuế xuất nhập khẩu 1.278 tỷ đồng, đạt trên 102% kế hoạch.

Với những nỗ lực trong cải cách hành chính và hiện đại hóa các nghiệp vụ theo quy định, KBNN Nghệ An đã nhận được sự đánh giá cao từ phía khách hàng và các đơn vị giao dịch. Cụ thể, qua khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2023, KBNN Nghệ An xếp thứ 9 trong toàn hệ thống.

Công tác kiểm soát chi NSNN tại đơn vị tiếp tục được tăng cường. Cụ thể, KBNN Nghệ An đã phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Đặc biệt, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán vốn tại kho bạc mà không có lý do, KBNN Nghệ An đã thực hiện tốt mô hình 3 không: “Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần”.

Báo cáo từ KBNN Nghệ An cho biết, trong năm 2023 vừa qua, đơn vị đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN (không bao gồm lệnh chi tiền) là 30.052 tỷ đồng, đạt 91,68% dự toán được giao (32.781 tỷ đồng); kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chương trình mục tiêu 26.789 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch vốn (31.785 tỷ đồng), cao hơn 13% so với năm 2022.

Qua công tác kiểm soát chi, KBNN Nghệ An đã phát hiện và ban hành 73 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc với tổng số tiền phạt 117,9 triệu đồng.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công trong xã hội, KBNN Nghệ An đã quyết liệt triển khai công tác thu hồi tạm ứng vốn. Trong năm 2023, đơn vị đã thu hồi 3.549 tỷ đồng vốn tạm ứng xây dựng cơ bản; thu hồi giá trị thanh toán cao hơn giá trị phê duyệt quyết toán công trình 3,4 tỷ đồng.

Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, khách hàng hài lòng

Kho bạc Nhà nước Nghệ An thu, chi ngân sách đảm bảo an toàn
Công chức KBNN thực hiện đối chiếu số liệu thanh toán vốn với đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: H.T

Cho biết về công tác cải cách hành chính, hiện đại các hoạt động nghiệp vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, báo cáo từ KBNN Nghệ An cho biết, trong năm 2023, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động đến các đơn vị quan hệ ngân sách nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giúp cho chủ tài khoản kiểm soát được sự thay đổi về số dư tài khoản của đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 100% đơn vị sử dụng ngân sách tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, KBNN Nghệ An đã tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN”; thực hiện mô hình giao dịch viên chuyên sâu tại KBNN tỉnh.

Với những nỗ lực trong cải cách hành chính và hiện đại hóa các nghiệp vụ theo quy định, KBNN Nghệ An đã nhận được sự đánh giá cao từ phía khách hàng và các đơn vị giao dịch. Cụ thể, qua khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2023, KBNN Nghệ An xếp thứ 9 trong toàn hệ thống.

Trong năm 2023 vừa qua, KBNN Nghệ An đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN (không bao gồm lệnh chi tiền) là 30.052 tỷ đồng, đạt 91,68% dự toán được giao (32.781 tỷ đồng); kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chương trình mục tiêu 26.789 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch vốn (31.785 tỷ đồng), cao hơn 13% so với năm 2022.

Bước sang năm 2024, dự báo nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, do đó đầu tư công vẫn là động lực quan trọng hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Là cơ quan thực hiện kiểm soát và thanh toán nguồn vốn này, KBNN Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc chuẩn bị đủ lượng vốn để kịp thời thanh toán cho các nhà thầu theo đúng chế độ, bảo đảm vốn thi công công trình.

Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu các cán bộ làm công tác kiểm soát chi chủ động nắm chắc tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2024 của từng dự án, nhất là các dự án có quy mô lớn, công trình trọng điểm của tỉnh có tính chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, KBNN Nghệ An sẽ luôn bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao trách nhiệm trong giải quyết công việc. Tổ chức thu và kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nguồn vốn ngân sách đến được đúng đối tượng thụ hưởng.

Ngoài ra, để hướng tới Kho bạc số vào năm 2030, KBNN Nghệ An cũng đưa ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và hoạt động quản trị nội bộ./.