Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, trong năm 2021, KBNN đã hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong toàn hệ thống (bao gồm tại cơ quan KBNN và từng đơn vị KBNN cấp tỉnh, cấp huyện).

Kho bạc Nhà nước tập huấn triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Kho bạc Nhà nước tập huấn triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ảnh: Viết Tuân

Qua thực tế triển khai, KBNN nhận thấy việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động nghiệp vụ của KBNN đã hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa hồ sơ, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho từng công chức, đơn vị giải quyết công việc thông suốt, chất lượng và hiệu quả.

Đồng thời, HTQLCL đã giúp lãnh đạo KBNN các cấp cập nhật thông tin được nhanh chóng, kịp thời, giám sát được tiến độ, chất lượng công việc; phát huy hiệu quả của hoạt động quản lý, thúc đẩy việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý và tác nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của KBNN đối với người dân, tổ chức.

KBNN đã đề nghị Văn phòng KBNN tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị chủ trì và đầu mối triển khai thực hiện công tác áp dụng tiêu chuẩn ISO trong hệ thống KBNN. Trong đó, văn phòng cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo KBNN triển khai có hiệu quả công tác ISO, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cho công tác cải cách hành chính của hệ thống KBNN.

Theo ông Cường, trong thời gian gần đây, Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền các địa phương rất quan tâm đến việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, công tác áp dụng tiêu chuẩn ISO được đưa vào nội dung kiểm tra thường xuyên hàng năm của các cơ quan và là tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm của từng đơn vị. Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin tại các KBNN địa phương, còn nhiều công chức KBNN chưa hiểu rõ về ISO, về hiệu quả của việc triển khai công tác này và các công việc cần triển khai trong năm.

“Xuất phát từ tình hình trên, KBNN đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) tổ chức đào tạo, tập huấn về việc triển khai công tác ISO trong hệ thống KBNN, góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức KBNN về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và phương pháp triển khai tại KBNN. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và xây dựng kho bạc điện tử trong thời gian tới” - Phó Tổng giám đốc KBNN nhấn mạnh.

Kết thúc buổi tập huấn, KBNN đã đề nghị Văn phòng KBNN tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị chủ trì và đầu mối triển khai thực hiện công tác ISO trong hệ thống KBNN. Trong đó, văn phòng cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo KBNN triển khai có hiệu quả công tác ISO, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cho công tác cải cách hành chính của hệ thống KBNN.

Đồng thời, KBNN các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm các quy trình giải quyết 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN và các quy trình nội bộ tại từng đơn vị KBNN cấp tỉnh, huyện (nếu có).

KBNN cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN và giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức trong đơn vị về ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng ISO và kế hoạch triển khai công tác ISO tại đơn vị./.