Cụ thể, trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 136,5 nghìn tỷ đồng và bán ra 157,1 nghìn tỷ đồng, chênh lệch bán ròng 20,6 nghìn tỷ đồng. Nếu xét theo hình thức mua bán, khối ngoại đã bán ròng thông qua hình thức khớp lệnh 31,1 nghìn tỷ đồng, nhưng mua ròng theo hình thức thỏa thuận 10,5 nghìn tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong 5 tháng đầu năm là VNM (6,1 nghìn tỷ đồng), HPG (5,9 nghìn tỷ đồng) và CTG (5,4 nghìn tỷ đồng). Ngược lại, các mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất là FUEVFVND (4,1 nghìn tỷ đồng), VIC (2,3 nghìn tỷ đồng) và MWG (1,5 nghìn tỷ đồng).

Trên sàn HNX, trong 5 tháng đầu năm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng qua cả hai hình thức khớp lệnh và thỏa thuận với giá trị 176 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại đã mua vào 2.116 tỷ đồng và bán ra 2.292 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 3.571 tỷ đồng và bán ra 3.646 tỷ đồng, chênh lệch bán ròng 75 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thông qua các quỹ ETF thì nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong 5 tháng đầu năm với tổng giá trị hơn 5,7 nghìn tỷ đồng./.

Duy Thái